Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3281-3300 av 3380 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Oppsummeringsbrev 17.08.2000

  18.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 17.08.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 27.03.00 - 03.07.00 Fra Fylkesmannen i Nordland v/ Walter Tjønndal 1. Det dreier seg om

 • Skaun - Trasé for E-39, Buvika (jordvern)

  15.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 15.08.2000 Skaun –Trasé for E-39, Buvika Skaun kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel for valg av trasé for E39 Øysand-Thamshavn-trasévalg gjennom Buvika Det vises til Fylkesmannens oversendelse av 27. juni

 • Bergen og Os - Trasé for E39, Svegatjørn-Rådal (verna vassdrag/jordvern)

  15.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 15.8.2000 Bergen og Os – Trasé for E39, Parsell Svegatjørn – Rådal BERGEN OG OS KOMMUNAR – MOTSEGN TIL KOMMUNEDELPLAN FOR E39, PARSELL SVEGATJØRN – RÅDAL. Vi viser til fylkesmannen sin ekspedisjon hit av 10.juni 1999.

 • Melhus - Trasé for E6 (verna vassdrag)

  15.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 15.08.2000 Melhus – Trasé for E6 Melhus kommune - Innsigelse til kommunedelplan for ny E6 Det vises til fylkesmannens oversendelsesbrev av 15. mars 2000. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd

 • Borre - Nykirke næringsområde (landbruk/jordvern)

  11.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 11.08.2000 Borre – Nykirke næringsområde Borre kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel (1997-2008) for Nykirke næringsområde Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vestfold datert 15. desember 1999. Saken er i

 • Borre - Nykirke næringsområde (landbruk/jordvern)

  11.08.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 11.08.2000 Borre – Nykirke næringsområde Borre kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel (1997-2008) for Nykirke næringsområde Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vestfold datert 15. desember 1999. Saken er i

 • Våle - Utbygging av Våle sykehjem (kulturminnevern)

  09.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 09.08.2000 Våle – Utbygging av Våle sykehjem Våle kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Våle prestegård / Våle sykehjem. K.sak 44/99 Det vises til fylkesmannens brev datert 06.09.99. Saken er i henhold til plan-

 • Gildeskål - Kommunedelplan for kystsonen (naturvern/havbruk)

  09.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 09.08.2000 Gildeskål – Kommunedelplan for kystsonen Gildeskål kommune – Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 3. februar 1999. Saken er henhold til plan- og

 • Røros - Veg, torg, Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdet (kulturminnevern)

  08.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 08.08.2000 Røros – Veg, torg, Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdet Røros kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Tufta/Nilsenhjørnet/ Stasjonsområdet Vi viser til fylkesmannens brev datert 10.03.2000. Saken er i

 • Oppsummeringsbrev 07.07.2000

  03.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA-ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 07.07.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 20.03.00 - 05.06.00 En utfyllende redegjørelse for føring av avtalefestet pensjon (AFP) vil bli

 • Ålesund - Boliger, Klokkersundet (kulturminnevern)

  03.07.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 03.07.00 Ålesund – Boliger, Klokkersundet Innsigelse til reguleringsplan for Klokkersundet Vi viser til fylkesmannens oversendelse hit av 24. februar 2000. Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2, nr. 2

 • Brev til Storebrand ASA

  28.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 99/5835 FM HKN 28.6.2000 Storebrand ASA – søknad om tillatelse til å erverve 50 prosent av aksjene i livsforsikringsselskapet Euroben Life and Pension Limited i Irland Det vises til

 • Brev til Sparebank 1 Gruppen

  28.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Sparebank 1 Gruppen Postboks 1333 Vika 0112 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/594 FM EGR 28.6.2000 Erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS Det vises til departementets brev av 13. juni 2000 med

 • Den europeiske pakta om region- og minoritetsspråk

  27.06.2000 Brev Kulturdepartementet

  Dei aktuelle nasjonale minoritetane og Sametinget, jf. vedlagd adresseliste Dykkar ref. Vår ref. Dato 1998/670/KU/KU2 mhk 27.06.2000 Den europeiske pakta om region- og minoritetsspråk I samsvar med artikkel 6 i den europeiske pakta for region- og

 • Ski - Nytt dobbeltspor Oslo-Ski (RPR-ATP)

  26.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 26.06.2000 Ski – Nytt dobbeltspor Oslo-Ski Ski kommune – Innsigelse mot kommundelplan for nytt dobbeltspor Oslo-Ski Vi viser til brev fra Akershus fylkeskommune av 25. november 1999 med oversendelse av kommunedelplanen

 • Retningslinjer for behandling av utslippstillatelser

  26.06.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSER ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR GASSKRAFTVERK Brev til Statens forurensningstilsyn fra Miljøverndepartementet Dato: 23. juni 2000 Bakgrunn Som resultat av behandling av innstilling fra

 • Arendal - Bolig, Flødevigen, Hisøy (strandsone)

  26.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 26.6. 2000 Arendal – Bolig, Flødevigen, Hisøy ARENDAL KOMMUNE - INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR FLØDEVIGEN, HISØY Det vises til fylkesmannens oversendelsesbrev 20. oktober 1999. Saken er i henhold til plan- og

 • Trondheim - IKEA varehus , Tunga (RPB kjøpesentre)

  26.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 26.06.2000 Trondheim – IKEA varehus Trondheim kommune – Etablering av IKEA varehus Klage over samtykke til etablering og innsigelse til reguleringsplan Det vises til oversendelser fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag av 12.

 • Arbeidsnotat nr. 5: Utredning om overvåkning av EØS-avtalen

  16.06.2000 Arbeidsnotat Finansdepartementet

  Utredning om overvåkning av EØS-avtalen Dette dokumentet er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/

 • Brev til Sparebank 1 Gruppen

  13.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Sparebank 1 Gruppen AS Postboks 1333 Vika 0112 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/594 FM TMo 13.6.2000 Tillatelse til erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS Det vises til Deres søknad datert 24.

Til toppen