Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3281-3300 av 3483 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Stortingsvalget 2001 - Klage fra Trond Johansen

  29.05.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Stortinget Karl Johans gate 22 0026 Oslo Deres ref Vår ref Dato 01/2560 29.05.2001 STORTINGSVALGET 2001 – KLAGE FRA TROND JOHANSEN 1.Innledning: Trond Johansen, Åsgårdstrand, har i faks og e-postmelding til departementet 14. mai 2001 påklaget en

 • Askøy - Reguleringsendring, Hetlevik (strandsone)

  29.05.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse innsigelsessak, 29.5.2001 Askøy – Reguleringsendring, Hetlevik Askøy kommune – Innsigelse til endring av reguleringsplan 17-01 - Hetlevik Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 15. februar 2001. Saken er i henhold til plan- og

 • Askøy - Reguleringsendring, Hetlevik (strandsone)

  29.05.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse innsigelsessak, 29.5.2001 Askøy – Reguleringsendring, Hetlevik Askøy kommune – Innsigelse til endring av reguleringsplan 17-01 - Hetlevik Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 15. februar 2001. Saken er i henhold til plan- og

 • Oppsummeringsbrev 23.05.2001

  28.05.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 23.05.01 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT T.O.M. 08. mars 2001 Fra Fylkesmannen i Telemark v/ Hogne West Furumo 1. I oppsummeringsbrev av 21.12.00

 • Brev til KLP Forsikring

  28.05.2001 Brev Finansdepartementet

  KLP Forsikring Pb 1733 Vika 0121 Oslo Deres ref Vår ref Dato ILU 98/541 FM GRo 28.05.2001 Kommunal Landspensjonskasse – vilkår for konsesjon og dispensasjoner i lys av helsereformen Vi viser til brev fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til

 • Norwegian contributions to the shaping of the Multiannual Framework programme 2002-2006 of the European Community for Research, Technological development and Demonstration activities aimed at contributing towards the creation of the European Research Area

  25.05.2001 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Mr. Philippe Busquin Member of the European Commission Research Directorate General Rue de la Loi 200 1049 Brussels Belgium Your ref Our ref Date 2001/101 KHa 25 May 2001 Norwegian contributions to the shaping of the Multiannual Framework programme

 • Tromsø - Reguleringsplan, Melange hotell (kulturminnevern)

  08.05.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 08.05.2001 Tromsø – Reguleringsplan, Melange hotell Tromsø kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Melange hotell Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 15.01.01. Saken er i henhold til plan- og

 • Tromsø - Reguleringsplan, Melange hotell (kulturminnevern)

  08.05.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 08.05.2001 Tromsø – Reguleringsplan, Melange hotell Tromsø kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Melange hotell Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 15.01.01. Saken er i henhold til plan- og

 • Hammerfest - Reguleringsplan, sentrum (kulturminnevern)

  04.05.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 04.05.2001 Hammerfest – Reguleringsplan, Hammerfest sentrum Hammerfest kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Hammerfest sentrum Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 3. november 2000. Saken

 • Hammerfest - Reguleringsplan, sentrum (kulturminnevern)

  04.05.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 04.05.2001 Hammerfest – Reguleringsplan, Hammerfest sentrum Hammerfest kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Hammerfest sentrum Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 3. november 2000. Saken

 • Kristiansand - Boliger, Odderøya (friluftsliv)

  27.04.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 27.04.2001 Kristiansand – Boliger, Odderøya Kristiansand kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Odderøya Det vises til fylkesmannens brev av 25. oktober 2000. Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse

 • Kristiansand - Boliger, Odderøya (friluftsliv)

  27.04.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 27.04.2001 Kristiansand – Boliger, Odderøya Kristiansand kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Odderøya Det vises til fylkesmannens brev av 25. oktober 2000. Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse

 • Utlysing av TV 2-konsesjonen - søknadsdokument

  29.03.2001 Konsesjon Kulturdepartementet

  Utlysing av TV 2-konsesjonen - søknadsdokument 1 Innledning Stortinget åpnet i 1990 for at det kunne etableres en riksdekkende reklamefinansiert fjernsynskanal formidlet via analoge bakkesendere i Norge. Konsesjonen ble i 1991 tildelt selskapet TV 2

 • Molde - Bolig/næringsareal (jordvern)

  28.03.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsssak, 28.03.01 Molde – Bolig/næringsareal Molde kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Molde by 2000-2010 Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 07.11.00. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, femte

 • Molde - Bolig/næringsareal (jordvern)

  28.03.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsssak, 28.03.01 Molde – Bolig/næringsareal Molde kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Molde by 2000-2010 Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 07.11.00. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, femte

 • Snåsa - Bolig, Vegset (RPR-ATP)

  16.03.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 16.03.01 Snåsa – Bolig, Vegset Snåsa kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Vegset. K-sak nr 151/99. Vi viser til fylkesmannens brev datert 10.10.2000. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 2

 • Snåsa - Bolig, Vegset (RPR-ATP)

  16.03.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 16.03.01 Snåsa – Bolig, Vegset Snåsa kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Vegset. K-sak nr 151/99. Vi viser til fylkesmannens brev datert 10.10.2000. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 2

 • Godkjenning av fylkesdelplan for Aust-Agder

  16.03.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Kongelig resolusjon 16.03.2001 Godkjenning av fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering for Aust-Agder Innledning Regjeringen ønsker en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Det innebærer å unngå unødvendig byspredning, økt

 • Godkjenning av fylkesdelplan for Aust-Agder

  16.03.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kongelig resolusjon 16.03.2001 Godkjenning av fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering for Aust-Agder Innledning Regjeringen ønsker en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Det innebærer å unngå unødvendig byspredning, økt

 • Anbudsinvitasjon: Ruteflyginger Røros - Oslo v. v. 1. august 2001 - 31. mars 2003

  15.03.2001 Anbud Samferdselsdepartementet

  Anbudsinvitasjon Ruteflyginger Røros – Oslo v. v. 1. august 2001 – 31. mars 2003 Laste ned anbudsinvitasjon i Word-format (Word 6.0/7.0 – 513 kb) Laste ned anbudsskjema i Word-format (Word 6.0/7.0 – 24 kb) INNHOLD I

 • 1
 • 2
 • ...
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • ...
 • 174
 • 175
Til toppen