Anbud og konsesjoner

  • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
  • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.


Søket ditt gav 0 treff.

Forslag

  • Sjekk at alle ordene er stavet riktig
  • Prøv andre søkeord
  • Prøv mer generelle søkeord

Eldre innhold

For å finne innhold fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold prøv å søke i historisk arkiv.