Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3301-3320 av 3380 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Oppsummeringsbrev 08.06.2000

  08.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 08.06.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 21.03.00 - 31.03.00 Følgende emner er berørt: VAR-sektoren Løpende inntektsutjevning

 • Oppsummeringsbrev (fylke)

  05.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  KOSTRA - Oppsummeringsbrev (fylke) 25.11.2008 Oppsummeringsbrev november 2008 (PDF-format) 13.03.2007 Oppsummeringsbrev mars 2007 (PDF-format) 14.02.2005 Oppsummeringsbrev februar 2005 (PDF-format) 27.04.2004

 • Uttalelse fra lovavdelingen om bønnerop

  05.06.2000 Brev Justis- og beredskapsdepartementet

 • Oppsummeringsbrev (kommune)

  02.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  KOSTRA - Oppsummeringsbrev (kommune) 25.11.2008 Oppsummeringsbrev (PDF) 13.03.2007 Oppsummeringsbrev (PDF) 14.02.2005 Oppsummeringsbrev (PDF) 12.07.2004 Oppsummeringsbrev 29.09.2003 Oppsummeringsbrev 14.05.2003

 • Endring i de fylkesvise styrer for SND

  02.06.2000 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Endring i de fylkesvise styrer for SND Brev av 22.12.1999 Saksnr. 1999/831 Til: Alle fylkeskommuner Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Endring i de fylkesvise styrer for SND Stortinget behandlet 8. desember 1999 innstillingen fra

 • Bergen - Bolig, Solheimsviken næringspark (støy/luftforurensing)

  30.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 30.05.2000 Bergen – Boliger, Solheimsviken næringspark Bergen kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Solheimsviken næringspark Vi viser til fylkesmannens brev datert 06.11.1998 og oversendelse av 14.10.1999 etter

 • Oppegård - Boliger/næringsområder, Svartskog (RPR-ATP)

  29.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Innkalling av egengodkjent reguleringsplan, 29.05.00 Oppegård – Boliger/næringsområder, Svartskog KOMMUNEDELPLAN FOR OPPEGÅRD VEST (SVARTSKOG) – VURDERING UT FRA NASJONALE INTERESSER Det vises til Miljøverndepartementets tidligere brev av 12. mars

 • Steinkjer - Reguleringsplan for sentrumsparsell av E6 (godsterminal/naturvern)

  25.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 25.05.2000 Steinkjer – Reguleringsplan for sentrumsparsell av E6 Steinkjer kommune - Innsigelse til reguleringsplan for E 6 Løsberga – Sneppen bru Vi viser til fylkesmannens brev datert 19.07.99 Saken er i henhold til

 • Malvik - Bolig, Saksvik Nord (kulturminnevern)

  23.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 23.05.2000 Malvik – Bolig, Saksvik Nord Malvik kommune – Innsigelse til reguleringsendring for Saksvik Nord, endring av g.nr. 1, b.nr. 1 Vi viser til fylkesmannens oversendelse med brev av 07.09.1999. Saken er i henhold

 • Tønsberg - Boliger, Bollerød og Røren (jordvern/RPR-ATP)

  23.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 23.05.2000 Tønsberg – Boliger, Bollerød og Røren Tønsberg kommune – Innsigelse til boligfeltene Bollerød og Røren i kommuneplanen fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannens miljøvernavdeling Det vises til fylkesmannens

 • Vefsn - Hytter, Utsikten (reindrift)

  10.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 10.05.00 Vefsn – Hytter, Utsikten VEFSN KOMMUNE - INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR UTSIKTEN HYTTEFELT, GNR. 223, BNR. 20 Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 3. november 1999. Saken er i henhold til plan- og

 • Oppsummeringsbrev 08.05.2000

  08.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 08.05.00 Fra Fylkesmannen i Telemark v/ Hogne West Furumo 1. Ved bygging av boliger, skoler ol. har det for noen kommuner vært vanskelig å

 • Brev til SpareBank1 Gruppen AS

  28.04.2000 Brev Finansdepartementet

  SpareBank1 Gruppen AS Postboks 1333 Vika 0112 Oslo Deres ref Vår ref Dato 00/532 FM HKN 28.4.2000 SpareBank 1 Gruppen AS - søknad om dispensasjon fra eierbegrensningsreglene og godkjennelse av endring i konsernstruktur Det vises til brev 27. januar

 • Brev til Eika-Gruppen AS

  28.04.2000 Brev Finansdepartementet

  Eika-Gruppen AS Postboks 6693 St. Olavsplass 0129 Oslo Deres ref Vår ref Dato Styret/EK 99/4150 FM HKN 28.4.2000 Eika Kort AS - søknad om unntak fra eierbegrensningsreglene Det vises til brev 25. august 1999 fra Eika-Gruppen AS hvor det søkes om

 • Lørenskog - Reguleringsplan for nye sentrum (RPB-kjøpesentre)

  21.04.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 21.04.2000 Lørenskog - Reguleringsplan for nye sentrum Lørenskog kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Lørenskog nye sentrum Vi viser til kommunens brev av 30.03.2000. Departementet stadfester reguleringsplanen

 • Oppsummeringsbrev 07.04.2000

  07.04.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 07.04.00 Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/ Frode F Klungerbo 1. En kommune har påtatt seg å føre regnskap for andre kommuner i

 • Konsesjonsbrev

  06.04.2000 Brev Finansdepartementet

  Simonsen Musæus Advokatfirma DA Postboks 727Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 99/6322 FM HKN 6.4.2000 Søknad om godkjennelse av Tryg-Baltica AS’ erverv av aksjene i Vesta Forsikring AS og Skandia LTS Holding Norge AS mv. Det vises til brev

 • Ringerike - Kommundelplan, Ådalsfjella (naturvern/fjellområde)

  06.04.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 05.02.00 Ringerike – Kommundelplan for Ådalsfjella Ringerike kommune – Innsigelse til kommundelplan for Ådalsfjella Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 2. september 1999. Saken er i henhold til plan- og

 • Ringerike - Kommundelplan, Ådalsfjella (naturvern/fjellområde)

  06.04.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 05.02.00 Ringerike – Kommundelplan for Ådalsfjella Ringerike kommune – Innsigelse til kommundelplan for Ådalsfjella Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 2. september 1999. Saken er i henhold til plan- og

 • III Anbudsinnbydelse regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april

  01.04.2000 Anbud Samferdselsdepartementet

  III Anbudsinnbydelse regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000 1. Innledning I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://

Til toppen