Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3401-3420 av 3441 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Anbudsinnbydelse: Ruteflygninger Røst - Bodø v.v. og Fagernes - Oslo v.v. 1. april 2000 - 31. mars 2003

  03.01.2000 Anbud Samferdselsdepartementet

  Anbudsinnbydelse Ruteflygninger Røst - Bodø v.v. og Fagernes - Oslo v.v. 1. april 2000 – 31. mars 2003 Anbudsfrist er mandag 3. januar 2000 kl. 1500. Klikk her for å laste ned dokumentet Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato Konsernjur v/B. Eilertsen 99/4622 FM HKN 20.12.1999 Tillatelse til å erverve aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA mv Det vises til brev av 14. juni 1999 fra Storebrand

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato 99/2188 FM KTN 20.12.1999 Storebrand ASA - søknad om tillatelse til å etablere eierandel på 33 % i svensk skadeforsikringsselskap og søknad om tillatelse til avhendelse av

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato MEY/EPI 99/1142 FM HKN 20.12.1999 Storebrand ASA - Søknad om tillatelse til å erverve inntil 50 pst. av aksjene i Fair Financial Ireland Ltd Det vises til brev av 14. oktober 1998

 • Oppsummeringsbrev 16.12.1999 (f)

  16.12.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 16.12.99 Spørsmål fra Møre og Romsdal fylkeskommune Tidligere funksjon 730 er nå splittet i flere funksjoner, en oppdeling vi er godt fornøyd med. Men vi hadde

 • Oppsummeringsbrev 31.01.2000 (f)

  16.12.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Møre og Romsdal fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Oppland fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Vår ref 99/7748 Dato 31.01.2000 Fylkes-KOSTRA spørsmål (brev 1-2000) Følgende spørsmål er mottatt: 1.

 • Oppsummeringsbrev 13.12.1999

  13.12.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.12.99 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/Lene Holtskog Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge. Omfatter funksjonen også utgifter/

 • Skjerping av plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen/100-metersbeltet

  11.11.1999 Brev Klima- og miljødepartementet

  Skjerping av plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen/100-metersbeltet Brev til kystkommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner (11.11.99) 1) Innledning Strandområdene, særlig i sentrale kyststrøk, er svært attraktive og utsatt for et sterkt

 • Oppsummeringsbrev 28.10.1999 (f)

  28.10.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 28.10.99 Spørsmål fra Hedmark fylkeskommune: Er artene 160-164 kun ment for oppgavepliktige godgjørelser og utgifter, eller skal ikke oppgavpliktige utgifter

 • Arbeidsnotat nr. 4: Sammenlignende analyse av statlig økonomistyring og økonomiregelverket i Norge, Sverige og Danmark

  15.10.1999 Arbeidsnotat Finansdepartementet

  Sammenlignende analyse av statlig økonomistyring og økonomiregelverket i Norge, Sverige og Danmark Dette dokumentet er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og

 • Oppsummeringsbrev 27.09.1999

  27.09.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter femte samling i KOSTRA regional statsforvaltning 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 27.9.99 Fra fylkesmannen i Vestfold v/Gunn-Lise Olsen Har fått spørsmål fra Borre

 • Oppsummeringsbrev 07.09.1999

  07.09.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter fjerde nettverkssamling i KOSTRA regional statsforvaltning 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 7.9.99 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Ole Alexandersen.

 • Oppsummeringsbrev 25.08.1999

  25.08.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter tredje nettverkssamling i KOSTRA for regional statsforvaltning 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 25.08.99 Fylkesmannen i Troms v/Magnar Pedersen: Vi har mottatt en del

 • Oppsummeringsbrev 08.07.1999

  08.07.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

  25.06.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

  I Informasjon om anbudsprosessen - praktiske forhold Anbudsfrist er fredag 25 juni 1999 kl 1500 (lokal tid), jf. kap. III avsnitt 12. Alle anbud må sendes inn i 3 – tre – eksemplarer. Anbudsåpning skal skje onsdag 30 juni 1999 kl 1300 i

 • Den Danske Bank gis tillatelse til oppkjøp av Fokus Bank ASA

  07.05.1999 Brev Finansdepartementet

  Den Danske Bank Aktieselskab Holmens kanal 2-12 DK-1092 København Danmark Deres ref. Vår ref. Dato 98/904 FM ToM 7.5.1999 Den Danske Bank/DDB Fokus Invest – Søknad om konsesjon for erverv av Fokus Bank ASA Det vises til Deres søknad datert 22.

 • Oppsummeringsbrev 05.05.1999

  05.05.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter andre nettverksmøte i KOSTRA for regional stat 15. mars 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 05.05.99 En rettelse til møtet den 15.03.99: Under funksjonsgjennomgangen ble

 • Oppsummeringsbrev 28.04.1999 (f)

  28.04.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter andre nettverksmøte i Fylkes-KOSTRA 22. mars 1999 Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 28.4.99 Spørsmål fra Finnmark fylkeskommune; Hva er riktig funksjon for utleieboliger til egne ansatte? Vi

 • Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

  25.03.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

 • VII Veiledende trafikkopplysninger

  25.03.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

  VII Veiledende trafikkopplysninger I dette kapitlet gis visse opplysninger om trafikk- og inntektsnivå for rutene som omfattes av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse. Opplysningene omfatter: Passasjerantall og passasjerinntekter Antall

Til toppen