Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3461-3480 av 3482 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • VII Veiledende trafikkopplysninger

  25.03.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

  VII Veiledende trafikkopplysninger I dette kapitlet gis visse opplysninger om trafikk- og inntektsnivå for rutene som omfattes av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse. Opplysningene omfatter: Passasjerantall og passasjerinntekter Antall

 • Statsbudsjettet 1999 - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - kvinnerettede tiltak

  16.03.1999 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Til: Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Dato: 16.03.1999 Statsbudsjettet 1999 – Statens nærings- og distriktsutviklingsfond – kap. 2420 post 50 Utviklingstilskudd – kvinnerettede tiltak Nærings- og handelsdepartementet har i

 • Ny satsing for økt deltaking av kvinner i næringslivet - et prosjekt av programkarakter

  16.03.1999 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny satsing for økt deltaking av kvinner i næringslivet – et prosjekt av programkarakter 1. Bakgrunn Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har med utgangspunkt i St prp nr 1 (1998-99) øremerket 10 mill. kroner under kap. 2420 Statens nærings- og

 • Anbudsinnbydelse: Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

  14.03.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

  linkdoc028005-990060#docEnglish version Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000 Innhold linkdoc028005-990061#docI Informasjon om anbudsprosessen - praktiske forhold linkdoc028005-990062#docII Forpliktelser til offentlig

 • Oppsummeringsbrev 10.03.1999 (f)

  10.03.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter første nettverksmøte i Fylkes-KOSTRA i februar 1999 Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 10.3.99 Spørsmål fra Buskerud fylkeskommune I forbindelse med artsinndelingen står det "byggesaksgebyr"

 • Oppsummeringsbrev 05.03.1999

  05.03.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter første møte for regionalstatsforvaltning Til: KOSTRA-kommuner Fra: Prosjektledelsen Dato: 05.03.99 Sak: Spørsmål fra regionalstatsforvaltning Spørsmål fra fylkesmannsembetet i Møre og Romsdal 1. En kommune har stilt

 • Arbeidsnotat nr. 2: Bevilgningsreglementet 70 år: Historikk og hovedprinsipper

  11.12.1998 Arbeidsnotat Finansdepartementet

  ARBEIDSNOTAT NR. 2 BEVILGNINGSREGLEMENTET 70 ÅR: HISTORIKK OG HOVEDPRINSIPPER Av Vibeke Trålim Geir Axelsen Cathrine Meland Desember 1998 Bevilgningsreglementet 70 år: Historikk og hovedprinsipper Forord I forbindelse med Finansdepartementets

 • Arbeidsnotat nr. 3: Statens selvassuranse

  20.11.1998 Arbeidsnotat Finansdepartementet

 • Oppsummeringsbrev 02.11.1998

  02.11.1998 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter nettverksmøter i oktober Til: KOSTRA-kommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 2.11.98 Innledning Endelig versjon av KOSTRA forsøksforskriftene for året 1999 er fastsatt av KRD og lagt ut på Odin. Følgende endringer er

 • Oppsummeringsbrev 14.09.1998

  14.09.1998 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter nettverksmøter i august/ september Til: KOSTRA-kommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 14.9.98 Innledende kommentar: Endelig versjon av KOSTRA forsøksforskriftene for året 1999 vil bli lagt ut 1.11.98. Da vil de

 • Oppsummeringsbrev 19.06.1998

  19.06.1998 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter nettverksmøter i april/ mai/ juni Til: KOSTRA-kommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 19.6.98 Innledende kommentar: Forklaringer til arter og funksjoner er lagt ut i en oppdatert/justert versjon i uke 25 på ODIN.

 • Oppsummeringsbrev 18.12.1997

  18.12.1997 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering og avklaring av spørsmål etter andre nettverksmøte for 98-kommunene Til: KOSTRA98-kommunene Fra: Prosjektledelsen Dato: 18.12.97 Sak: Avklaring av problemer og spørsmål fra de nye KOSTRA-kommunene Enkelte kommuner har sendt inn sine

 • XII Prosedyrer i forbindelse med ruteprogram og takster for rute

  29.10.1997 Anbud Samferdselsdepartementet

  XII Prosedyrer i forbindelse med ruteprogram og takster for ruteflyging i Norge Rundskriv N-8/97 Samferdselsdepartementet Avdeling for luft- og banetransport 29.10.97 Sendeliste: Luftfartsverket, fylkeskommunenes samferdselskontorer og -avdelinger

 • Oppsummeringsbrev 27.10.1997

  27.10.1997 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering og avklaring av spørsmål etter første nettverksmøte for 98-kommunene Til: KOSTRA98-kommunene Fra: Prosjektledelsen Dato: 27.10.97 Sak: Avklaring av problemer og spørsmål fra de nye KOSTRA-kommunene På nettverksmøtene i begynnelsen av

 • Arbeidsnotat nr. 1: Utredning om stillingshjemmelsystemet i staten

  20.06.1997 Arbeidsnotat Finansdepartementet

 • Brev av 16.10.1996

  16.10.1996 Brev Justis- og beredskapsdepartementet

  Til fylkesmennene, overformynderiene og kommunerevisorene Vår ref. 96/2272 A-JG ÅU/smh. (bes oppgift ved svar) Dato 16.10.1996 Overformynderiets kontroll med at verger/hjelpeverger overholder registrerings- og regnskapsplikten Justisdepartementet

 • XI Nærings- og energidepartementets rundskriv K- 2/957

  01.10.1995 Anbud Samferdselsdepartementet

  XI Nærings- og energidepartementets rundskriv K- 2/95 7> NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENTET TIL DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet - nytt krav om fremlegelse av skatteattest I. Innledning Regjeringen har i

 • Konsesjonsvilkår - P4 Radio Hele Norge ASA

  28.10.1994 Konsesjon Kulturdepartementet

  RADIO HELE NORGE ( P 4 ) Konsesjonsvilkår I. Grunnlag/premisser Med hjemmel i § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting gir Kulturdepartmentet med dette Radio Hele Norge A/S konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert radio ved

 • X Standardkontrakt for ruteflyging

  15.07.1994 Anbud Samferdselsdepartementet

  X Standardkontrakt for ruteflyging I samsvar med Forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område av 15. juli 1994 nr. 691 § 1 nr. 4, Rådsforordning (EØF) 2408/92 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor

 • VIII Forskrift 15. april 1994 om gjennomføring av anbud i

  15.04.1994 Anbud Samferdselsdepartementet

  VIII Forskrift 15. april 1994 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse DATO: 15.04.1994 nr. 256 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Avd. for luft- og banetransport PUBLISERT: Avd I 1994

Til toppen