Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3481-3482 av 3482 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • XIII Opphevelse av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse in

  23.07.1992 Anbud Samferdselsdepartementet

  XIII Opphevelse av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse innført i 1996 for ruteflyging i Norge 1. I henhold til artikkel 4 nr 1 a) og d) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor

 • Brev av 13.10.1982

  13.10.1982 Brev Justis- og beredskapsdepartementet

  Til samtlige over- formynderier Vår ref (bes oppgitt ved svar) 9081/82 A-B MA/ck Dato13.10.82 Panthavergaranti fra brannforsikringsselskapene En viser til tidligere utsendt panthavergaranti m.v. og oversender vedlagt revidert panthavergaranti,

Til toppen