Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 21-40 av 3312 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Åfjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nygård - Tårnes

  06.06.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke detaljregulering for Nygård - Tårnes, slik den ble vedtatt av kommunestyret i Åfjord 9. mai 2018. Deler av planen er i strid med nasjonale føringer for strandsonen, og endres ved at tomtene T1

 • Invitasjon til møte om gjennomføring av egen pensjonskonto

  05.06.2019 Brev Finansdepartementet

  Lovregler om endringer i innskuddspensjonsloven (egen pensjonskonto mv.) ble vedtatt av Stortinget 9. april og ble sanksjonert i statsråd fredag 3. mai. Det vises til Prop 40 L (2018-2019) og Innst. 224 L (2018-2019). Reglene innebærer at

 • Vurdering av boliglånsforskriften

  03.06.2019 Brev Finansdepartementet

  Finansdepartementet fastsatte 19. juni 2018 en ny forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften). Formålet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld. Forskriften trådte i kraft 1.

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 18.06.2019 (Arendal)

  31.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold fylkeskommunar: Møte 18. juni 2019 på Fylkeshuset i Arendal. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 6

  29.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Deloppdrag nr. 6 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Gratulasjonsbrev til statsministeren i India

  24.05.2019 Brev Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs gratulasjonsbrev til Indias statsminister Narendra Modi etter valget i India.

 • Gratulasjonsbrev til presidenten i Indonesia

  23.05.2019 Brev Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs gratulasjonsbrev til Indonesias gjenvalgte president Joko Widodo.

 • Verdal kommune - Innsigelser til kommunedelplan Verdal by 2017-2030

  23.05.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner "Kommunedelplan for Verdal by 2017-2030", vedtatt av kommunestyret 29. mai 2017, med noen endringer.

 • Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene!

  21.05.2019 Brev Kunnskapsdepartementet

  Fagfornyelsen er den største endringen av læreplanene siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. For å lykkes med å nå målene med fagfornyelsen er vi helt avhengig av at skolene engasjerer seg i utviklingen og bruken av de nye læreplanene allerede nå

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 06.06.2019 (Tromsø)

  13.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommunar og Sametinget: Møte 6. juni 2019 på Fylkeshuset i Tromsø. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 28.05.2019 (Drammen)

  09.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Akershus, Buskerud, Østfold, Oppland og Hedmark fylkeskommunar og Oslo kommune: Møte 28. mai 2019 i Drammen. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 21.05.2019 (Trondheim)

  09.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommunar og Trondheim kommune: Møte 21. mai 2019 på Værnes, Trondheim. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 5

  08.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Deloppdrag nr. 5 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges vassdrags- og energidirektorat og

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 4

  07.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Deloppdrag nr. 4 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges vassdrags- og energidirektorat og

 • Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – beredskap før sommeren

  01.05.2019 Brev Kunnskapsdepartementet

  Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er svært alvorlig for dem som rammes av dette. Å bekjempe dette er derfor høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet krever en bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser

 • Reguleringsplan for Bjønndalsveien i Saltdal kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

  26.04.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Bjønndalsveien, med noen endringer i planbestemmelsene. Departementet legger vekt på at vegen i liten grad kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlig regionale interesser

 • Tillegg til tildelingsbrev for 2018

  26.04.2019 Brev Statsministerens kontor

  Regjeringsadvokaten (RA) skal i årsrapporten redegjøre for hvordan RAs rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.

 • Endringer i lånebetingelsene til de regionale helseforetakene

  25.04.2019 Brev Helse- og omsorgsdepartementet

  Departementet vil med dette informere om endringer i de regionale helseforetakenes lånebetingelser:

 • Letter of condolence after the attacks in Sri Lanka

  22.04.2019 Brev Statsministerens kontor

  Letter of condolence from Prime Minister Erna Solberg to the Prime Minister of Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe,  after the attacks in Sri Lanka, 21.04.19.

 • Nannestad kommune – innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura

  12.04.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for B13 Holaker i Maura i Nannestad kommune. Området anses imidlertid ikke å være innenfor det prioriterte vekstområdet Nannestad sentrum/ Teigebyen i Regional

Til toppen