Anbud, konsesjoner og brev

  • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
  • Utvalgte brev fra departementene.
    Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
  • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 81-100 av 3219 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans