Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 141-160 av 3483 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kommuneplan for Ringebu 2018-2030. Avgjørelse i innsigelsessak

  18.06.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nye byggeområder for fritidsbebyggelse ved Trabelia på Venabygdsfjellet. Departementet legger vekt på at områdene ligger langt fra nasjonalt villreinområde, og at de bygger opp under en

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 24.06.2019 (Bergen) - med oppsummering

  12.06.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar og Stavanger og Bergen kommunar til møte 24. juni 2019 i Bergen. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane

 • Bodø kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030

  12.06.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyret i Bodø sitt vedtak av 14.06.2018 av kommuneplan 2018 - 2030 for Bodø kommune. Avgjørelsen innebærer at areal avsatt til ikke-plasskrevende varer på Stormyra handelsområde tillates økt

 • Gratulasjonsbrev til statsministeren i Finland

  07.06.2019 Brev Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs gratulasjonsbrev til Finlands nye statsminister, Antti Rinne.

 • Svar på henvendelse om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

  07.06.2019 Brev Finansdepartementet

  Spørsmål i tilknytning til departementets høringsnotat om forslag til regler for samordning av eiendomsskattesatser ved kommunesammenslåing

 • Åfjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nygård - Tårnes

  06.06.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke detaljregulering for Nygård - Tårnes, slik den ble vedtatt av kommunestyret i Åfjord 9. mai 2018. Deler av planen er i strid med nasjonale føringer for strandsonen, og endres ved at tomtene T1

 • Invitasjon til møte om gjennomføring av egen pensjonskonto

  05.06.2019 Brev Finansdepartementet

  Lovregler om endringer i innskuddspensjonsloven (egen pensjonskonto mv.) ble vedtatt av Stortinget 9. april og ble sanksjonert i statsråd fredag 3. mai. Det vises til Prop 40 L (2018-2019) og Innst. 224 L (2018-2019). Reglene innebærer at

 • Vurdering av boliglånsforskriften

  03.06.2019 Brev Finansdepartementet

  Finansdepartementet fastsatte 19. juni 2018 en ny forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften). Formålet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld. Forskriften trådte i kraft 1.

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 18.06.2019 (Arendal) - med oppsummering

  31.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold fylkeskommunar: Møte 18. juni 2019 på Fylkeshuset i Arendal. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 6

  29.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Deloppdrag nr. 6 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Gratulasjonsbrev til statsministeren i India

  24.05.2019 Brev Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs gratulasjonsbrev til Indias statsminister Narendra Modi etter valget i India.

 • Gratulasjonsbrev til presidenten i Indonesia

  23.05.2019 Brev Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs gratulasjonsbrev til Indonesias gjenvalgte president Joko Widodo.

 • Verdal kommune - Innsigelser til kommunedelplan Verdal by 2017-2030

  23.05.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner "Kommunedelplan for Verdal by 2017-2030", vedtatt av kommunestyret 29. mai 2017, med noen endringer.

 • Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene!

  21.05.2019 Brev Kunnskapsdepartementet

  Fagfornyelsen er den største endringen av læreplanene siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. For å lykkes med å nå målene med fagfornyelsen er vi helt avhengig av at skolene engasjerer seg i utviklingen og bruken av de nye læreplanene allerede nå

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 06.06.2019 (Tromsø) - med oppsummering

  13.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommunar og Sametinget: Møte 6. juni 2019 på Fylkeshuset i Tromsø. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 28.05.2019 (Drammen) - med oppsummering

  09.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Akershus, Buskerud, Østfold, Oppland og Hedmark fylkeskommunar og Oslo kommune: Møte 28. mai 2019 i Drammen. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 21.05.2019 (Trondheim) - med oppsummering

  09.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Invitasjon til Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommunar og Trondheim kommune: Møte 21. mai 2019 på Værnes, Trondheim. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 5

  08.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Deloppdrag nr. 5 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges vassdrags- og energidirektorat og

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 4

  07.05.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Deloppdrag nr. 4 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges vassdrags- og energidirektorat og

 • Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – beredskap før sommeren

  01.05.2019 Brev Kunnskapsdepartementet

  Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er svært alvorlig for dem som rammes av dette. Å bekjempe dette er derfor høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet krever en bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser

Til toppen