Utvalgte brev

Dette er en oversikt over utvalgte brev sendt fra departementene.

Prinsipputtalelser og fortolkninger samt brev til Stortinget velges i menyen til venstre.

Viser 3001-3050 av 3108 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Behandlingen av finanskomiteens innstilling til budsjettet for 2001 (kommuner)

  01.12.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Brev til fylkesmennene med omtale av endringer for kommunene etter budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene og etterfølgende behandling i Stortinget.

 • Flå - Kommuneplanens arealdel (fjellområde/naturvern/friluftsliv)

  01.12.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 01.12.00 Flå - Kommuneplanens arealdel Flå kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel 1999-2010 Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 27. juni 2000. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens §

 • Flå - Kommuneplanens arealdel (fjellområde/naturvern/friluftsliv)

  01.12.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 01.12.00 Flå - Kommuneplanens arealdel Flå kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel 1999-2010 Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 27. juni 2000. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens §

 • Nannestad - Næringsområde (flyplasshensyn)

  29.11.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 29.11.2000 Nannestad – Næringsområde, hovedflyplass Nannestad kommune – Innsigelse mot Kommunedelplan for området vest for ny hovedflyplass Vi viser til brev fra Akershus fylkeskommune av 10.07.00 med oversendelse av

 • Sandnes - Golfbane, Bærheim (naturvern)

  29.11.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak 29.11.00 Sandnes – Golfbane, Bærheim Sandnes kommune - Innsigelse til reguleringsplan for golfbane på Bærheim Vi viser til oversendelse av 10.04.2000 fra fylkesmannen, og ettersending av saksdokumenter og plankart fra

 • Bærum - Bolig, Ropern (strandsone)

  29.11.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 29.11.00 Bærum – Bolig, Ropern Bærum kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Ropern Det vises til fylkeskommunens oversendelsesbrev av 29. august 2000, jfr. seinere brev av 9. oktober 2000 med ettersendelse av

 • Verdal - Riks-/fylkesveg Stiklestad (kulturvern/-landskap)

  29.11.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse innsigelsessak, 29.11.00 Verdal – Riks-/fylkesveg Stiklestad Kommunedelplan for Stiklestad, innsigelse fra Riksantikvaren Vi viser til Deres oversendelse av 19. juni 2000. Saken er sendt til avgjørelse i henhold til plan- og

 • Brev til advokatfirmaet Schjødt

  08.11.2000 Brev Finansdepartementet

  Advokat Ole G. Klevan Advokatfirmaet Schjødt Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/4748 FM EDK 8.11.2000 Avvikende regnskapsår for Radio Lanternen AS og Ram Radio Midt-Norge AS Det vises til brev 23. oktober 2000 om avvikende

 • Fylkeskommunenes skattetall for 2000

  25.10.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 00/31 25.10.2000 Fylkeskommunenes skattetall for 2000 Vi viser til St.prp. nr 1 (1999-2000) hvor innbetalt skatt 1999/2000 ble omtalt. Fra og med skatteinngangen for 2000 ble løpende inntektsutjevning innført.

 • Kommunenes skattetall for 2000

  25.10.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene Deres ref Vår ref Dato 00/31 25.10.2000 Kommunenes skattetall for 2000 Vi viser til St.prp. nr 1 (1999-2000) og vårt brev av 28.04.00 hvor innbetalt skatt 1999/2000 ble omtalt. Fra og med skatteinngangen for 2000 ble løpende

 • Kvalsund - Adkomst, hytter, Skaidilia (reindrift)

  18.10.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 18.10.2000 Kvalsund – Adkomst, hytter, Skaidilia Kvalsund kommune - Innsigelse til endring av reguleringsplan for Skaidilia og reguleringsplan for Nedre Trangdal Det vises til oversendelse til departementet av ovennevnte

 • Kvalsund - Adkomst, hytter, Nedre Trangdal (reindrift)

  18.10.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 18.10.00 Kvalsund – Adkomst til hytter, Nedre Trangdal Innsigelse til endring av reguleringsplan for Skaidilia og reguleringsplan for Nedre Trangdal Det vises til oversendelse til departementet av ovennevnte saker ved

 • EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologi - overordnete synspunkter fra Forskningsrådet

  11.10.2000 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings-og handelsdepartementet Avdelingen for nyskaping og forskning Pb.8014 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler/telefon Kristin Hauge, tlf 22037181 Vår ref. 2000/01654 Oslo, 12.09.00 Deres ref. (KUF-ref.99/8890) Mot et 6. rammeprogram for forskning og

 • Brev til Vesta Forsikring AS

  09.10.2000 Brev Finansdepartementet

  Vesta Forsikring AS Administrasjonen 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Adv Eskeland 00/2830 FM HKN 9.10.2000 Konsesjonssøknad - Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS Det vises til brev 14. februar 2000 fra Vesta Forsikring AS til Kredittilsynet

 • Hitra - Trasé for Rv 174, Dolmsundet (reisetid/-avstand)

  06.10.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 06.10.2000 Hitra – Trasé for Rv 174, Dolmsundet Hitra kommune – Innsigelse til kommunedelplan Dolmsundet Vi viser til fylkesmannens brev datert 18.03.2000. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, femte

 • Brev til PricewaterhouseCoopers

  06.10.2000 Brev Finansdepartementet

  PricewaterhouseCoopers v/Per Christiansen Karenslyst allé 12 0245 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/1846 FM TMo 6.10.2000 Konsesjon for etablering av sparebank og finanskonsern Det vises til Deres brev 10. april og 30. juni 2000 på vegne av

 • Klage over Fylkesmannen i Sør-Trøndelags vedtak om å samtykke til Oppdal Samvirkelags søknad om ekspropriasjon av servitutt på eiendom

  05.10.2000 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Likelydende brev er sendt: Aune Gård AS v/ adv. Harald Hoel Grøseth Eiendom AS v/ adv. Trond Ekker Oppdal Samvirkelag v/ adv. Kjetil Bull Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2000/1585 NR JU ABE/gmo 5.10.2000 Klage over Fylkesmannen i

 • Sola - Boliger, Solheimshagen (flystøy)

  02.10.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 02.10.2000 Sola – Boliger, Solheimshagen Sola kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Solheimhagen Det vises til oversendelse av 17. desember 1999 fra Fylkesmannen i Rogaland. Saken er i henhold til plan- og

 • Bærum - Bolig, Fornebu (RPR-ATP)

  21.09.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 21.9.2000 Bærum – Bolig, Fornebu Kommunedelplan 2 for Fornebu, Bærum kommune – Oversendelse for endelig avgjørelse etter forskrift om vedtekter for forvaltningsforsøk, jf pbl § 20-5 femte ledd Det vises til ekspedisjon

 • Oppsummeringsbrev 18.09.2000

  21.09.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA-ansvarlig Fra: Prosjektledelsen Dato: 18.09.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 04.05.00 - 28.08.00 Fra Fylkesmannen i Oppland v/ Jørgen Aafoss 1. Valdres kommunerevisjon peker

 • Oppsummeringsbrev 05.09.2000 (f)

  05.09.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 99/7748 KO SMA .08.2000 FYLKES-KOSTRA SPØRSMÅL (BREV 04-00) Følgende spørsmål er mottatt: 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune (v/Per Lund) Del 2.2, side 10. Funksjon 960.

 • Brev til Storebrand ASA

  30.08.2000 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato kons.jur.sb9 00/3258 FM AAL 30.8.2000 Finansbanken ASA – erverv av Den Københavnske Bank A/S Det vises til Deres brev 30. mai 2000 og Kredittilsynets tilråding 14. juli 2000. Med

 • Arendal - Hytter, Garthafjorden (strandsone)

  24.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 24.08.2000 Arendal – Hytter, Garthafjorden Arendal kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Garthafjorden hytteområde Midlertidig bygge- og deleforbud og innkalling av plan Det vises til Miljøverndepartementets brev

 • Vestre Toten - Boliger (jordvern)

  24.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 24.08.00 Vestre Toten - Boliger Vestre Toten kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2000 - 2011 Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken hit av 18. februar 2000. Saken er i henhold til plan- og

 • Det nasjonale miljørettslige handlingsrom i EØS-avtalen

  18.08.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Det nasjonale miljørettslige handlingsrom i EØS-avtalen Nei til EU v/Morten Harper Arbeidersamfunnets plass 1 0181 OSLO Det vises til ditt brev av 30. mars 2000 og senere telefonsamtale om ovennevnte. Vi beklager at vi ikke har vært i stand til å

 • Oppsummeringsbrev 17.08.2000

  18.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 17.08.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 27.03.00 - 03.07.00 Fra Fylkesmannen i Nordland v/ Walter Tjønndal 1. Det dreier seg om

 • Skaun - Trasé for E-39, Buvika (jordvern)

  15.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 15.08.2000 Skaun –Trasé for E-39, Buvika Skaun kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel for valg av trasé for E39 Øysand-Thamshavn-trasévalg gjennom Buvika Det vises til Fylkesmannens oversendelse av 27. juni

 • Bergen og Os - Trasé for E39, Svegatjørn-Rådal (verna vassdrag/jordvern)

  15.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 15.8.2000 Bergen og Os – Trasé for E39, Parsell Svegatjørn – Rådal BERGEN OG OS KOMMUNAR – MOTSEGN TIL KOMMUNEDELPLAN FOR E39, PARSELL SVEGATJØRN – RÅDAL. Vi viser til fylkesmannen sin ekspedisjon hit av 10.juni 1999.

 • Melhus - Trasé for E6 (verna vassdrag)

  15.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 15.08.2000 Melhus – Trasé for E6 Melhus kommune - Innsigelse til kommunedelplan for ny E6 Det vises til fylkesmannens oversendelsesbrev av 15. mars 2000. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd

 • Borre - Nykirke næringsområde (landbruk/jordvern)

  11.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 11.08.2000 Borre – Nykirke næringsområde Borre kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel (1997-2008) for Nykirke næringsområde Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vestfold datert 15. desember 1999. Saken er i

 • Borre - Nykirke næringsområde (landbruk/jordvern)

  11.08.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 11.08.2000 Borre – Nykirke næringsområde Borre kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel (1997-2008) for Nykirke næringsområde Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vestfold datert 15. desember 1999. Saken er i

 • Våle - Utbygging av Våle sykehjem (kulturminnevern)

  09.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 09.08.2000 Våle – Utbygging av Våle sykehjem Våle kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Våle prestegård / Våle sykehjem. K.sak 44/99 Det vises til fylkesmannens brev datert 06.09.99. Saken er i henhold til plan-

 • Gildeskål - Kommunedelplan for kystsonen (naturvern/havbruk)

  09.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 09.08.2000 Gildeskål – Kommunedelplan for kystsonen Gildeskål kommune – Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 3. februar 1999. Saken er henhold til plan- og

 • Røros - Veg, torg, Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdet (kulturminnevern)

  08.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 08.08.2000 Røros – Veg, torg, Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdet Røros kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Tufta/Nilsenhjørnet/ Stasjonsområdet Vi viser til fylkesmannens brev datert 10.03.2000. Saken er i

 • Oppsummeringsbrev 07.07.2000

  03.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA-ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 07.07.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 20.03.00 - 05.06.00 En utfyllende redegjørelse for føring av avtalefestet pensjon (AFP) vil bli

 • Ålesund - Boliger, Klokkersundet (kulturminnevern)

  03.07.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 03.07.00 Ålesund – Boliger, Klokkersundet Innsigelse til reguleringsplan for Klokkersundet Vi viser til fylkesmannens oversendelse hit av 24. februar 2000. Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2, nr. 2

 • Brev til Storebrand ASA

  28.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 99/5835 FM HKN 28.6.2000 Storebrand ASA – søknad om tillatelse til å erverve 50 prosent av aksjene i livsforsikringsselskapet Euroben Life and Pension Limited i Irland Det vises til

 • Brev til Sparebank 1 Gruppen

  28.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Sparebank 1 Gruppen Postboks 1333 Vika 0112 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/594 FM EGR 28.6.2000 Erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS Det vises til departementets brev av 13. juni 2000 med

 • Den europeiske pakta om region- og minoritetsspråk

  27.06.2000 Brev Kulturdepartementet

  Dei aktuelle nasjonale minoritetane og Sametinget, jf. vedlagd adresseliste Dykkar ref. Vår ref. Dato 1998/670/KU/KU2 mhk 27.06.2000 Den europeiske pakta om region- og minoritetsspråk I samsvar med artikkel 6 i den europeiske pakta for region- og

 • Ski - Nytt dobbeltspor Oslo-Ski (RPR-ATP)

  26.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 26.06.2000 Ski – Nytt dobbeltspor Oslo-Ski Ski kommune – Innsigelse mot kommundelplan for nytt dobbeltspor Oslo-Ski Vi viser til brev fra Akershus fylkeskommune av 25. november 1999 med oversendelse av kommunedelplanen

 • Retningslinjer for behandling av utslippstillatelser

  26.06.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSER ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR GASSKRAFTVERK Brev til Statens forurensningstilsyn fra Miljøverndepartementet Dato: 23. juni 2000 Bakgrunn Som resultat av behandling av innstilling fra

 • Arendal - Bolig, Flødevigen, Hisøy (strandsone)

  26.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 26.6. 2000 Arendal – Bolig, Flødevigen, Hisøy ARENDAL KOMMUNE - INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR FLØDEVIGEN, HISØY Det vises til fylkesmannens oversendelsesbrev 20. oktober 1999. Saken er i henhold til plan- og

 • Trondheim - IKEA varehus , Tunga (RPB kjøpesentre)

  26.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 26.06.2000 Trondheim – IKEA varehus Trondheim kommune – Etablering av IKEA varehus Klage over samtykke til etablering og innsigelse til reguleringsplan Det vises til oversendelser fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag av 12.

 • Brev til Sparebank 1 Gruppen

  13.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Sparebank 1 Gruppen AS Postboks 1333 Vika 0112 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/594 FM TMo 13.6.2000 Tillatelse til erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS Det vises til Deres søknad datert 24.

 • Oppsummeringsbrev 08.06.2000

  08.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 08.06.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 21.03.00 - 31.03.00 Følgende emner er berørt: VAR-sektoren Løpende inntektsutjevning

 • Oppsummeringsbrev (fylke)

  05.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  KOSTRA - Oppsummeringsbrev (fylke) 25.11.2008 Oppsummeringsbrev november 2008 (PDF-format) 13.03.2007 Oppsummeringsbrev mars 2007 (PDF-format) 14.02.2005 Oppsummeringsbrev februar 2005 (PDF-format) 27.04.2004

 • Uttalelse fra lovavdelingen om bønnerop

  05.06.2000 Brev Justis- og beredskapsdepartementet

 • Oppsummeringsbrev (kommune)

  02.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  KOSTRA - Oppsummeringsbrev (kommune) 25.11.2008 Oppsummeringsbrev (PDF) 13.03.2007 Oppsummeringsbrev (PDF) 14.02.2005 Oppsummeringsbrev (PDF) 12.07.2004 Oppsummeringsbrev 29.09.2003 Oppsummeringsbrev 14.05.2003

 • Endring i de fylkesvise styrer for SND

  02.06.2000 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Endring i de fylkesvise styrer for SND Brev av 22.12.1999 Saksnr. 1999/831 Til: Alle fylkeskommuner Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Endring i de fylkesvise styrer for SND Stortinget behandlet 8. desember 1999 innstillingen fra

 • Bergen - Bolig, Solheimsviken næringspark (støy/luftforurensing)

  30.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 30.05.2000 Bergen – Boliger, Solheimsviken næringspark Bergen kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Solheimsviken næringspark Vi viser til fylkesmannens brev datert 06.11.1998 og oversendelse av 14.10.1999 etter

Til toppen