Viktige adresser for informasjon om og anskaffelse av offentlige publikasjoner

Privatpersoner, bedrifter eller andre som ønsker å kjøpe eller låne offentlige publikasjoner kan henvende seg til en av adressene nedenfor:

Bestilling for privat sektor/publikum

Fagbokforlaget ivaretar løssalg og abonnementsordninger for privat sektor/publikum.

Lån av offentlige publikasjoner

Mange lokale folkebibliotek abonnerer på offentlige publikasjoner, slik at du kan låne dem der. De kan også foreta innlån fra Fylkesbibliotekene.
Fylkesbibliotekene har samlinger av offentlige publikasjoner og kan bidra med utlån og svare på spørsmål.

Til toppen