Reviderte lønnssatser i forskriftene om allmenngjøring av tariffavtaler som følge av mellomoppgjøret 2007

De nye satsene er:

 

Forskrift 21. november 2006 nr. 1291 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

§ 4. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:
a) For faglærte: kr 134,75. 
b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 120,50. 
    For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 125,50. 
c) For arbeidstakere under 18 år: kr 81,-.

 

Forskrift 26. juni 2006 nr. 704 om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen.

§ 5. Lønnsbestemmelser for arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg

1. Arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg, jf. § 2 b), skal minst ha en lønn pr. time på: 
a) For faglærte: kr 148,06.
b) For ufaglærte: kr 125,57. 

2. For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen: 
a) For faglærte: kr 22,21 
b) For ufaglærte: kr 18,83.

 

Forskrift 26. juni 2006 nr. 703 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land

§ 5. Lønnsbestemmelser for arbeidstakere i verksteds- og teknologiindustrien

1. Arbeidstakere i verksteds- og teknologiindustrien, jf. § 3 a), skal minst ha en lønn pr. time på: 
a) For faglærte: kr 119.50. 
b) For ufaglærte: kr 114,06.  

2.    For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen:
a) For faglærte: kr 23,90 
b) For ufaglærte: kr 22,81. 

Bestemmelsen i nr. 2 gjelder ikke for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet.

  

§ 7. Lønnsbestemmelser for arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg

1. Arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg, jf. § 3 c), skal minst ha en lønn pr. time på: 
a) For faglærte: kr 148,06 
b) For ufaglærte: kr 125,57.

2. For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen: 
a) For faglærte: kr 22,21 
b) For ufaglærte: kr 18,83.