Svarbrev til Norwegian

I juni i år varslet flyselskapet Norwegian om mulig rettssak dersom staten og selskapet ikke var enig i forståelsen av regelverket for utenlandsk ansatte på norske fly i internasjonal trafikk. Staten svarer på Norwegians henvendelse i et brev som går i dag 24/9-15.

Les svarbrevet inkludert vedlegg (PDF)