Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 14. november 2019

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 14. november 2019.

NB. Korrigert versjon oversendt 22.11.2019.