Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 3. desember 2019 – spørsmål fra Høyre og Frp

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 3. desember 2019 – spørsmål fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Vedlegg