Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 3. desember 2019 – spørsmål fra komiteen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 3. desember 2019 – spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.