Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontrollkomiteens brev 9. desember 2019 – spørsmål fra SV

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontrollkomiteens brev 9. desember 2019 – spørsmål fra SV.