Praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 – sammenlegging av trygdetid i EØS

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksens brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om sammenlegging av trygdetid i EØS.