Høringsinstanser

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Akademikerne
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Finansdepartementet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Helsedepartementet
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Kommuneforbund
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Pensjonsforsikring AS
Statens Pensjonskasse
Styret i Pensjonsordningen for Sykepleiere
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund