Høringsinstanser

AFFO (Aleneforeldreforeningen)

Akademikerne

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

F2F (Foreningen to foreldre)

Finansdepartementet

Helsedepartementet

HSH

KS

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

LO

NHO

Nærings- og handelsdepartementet

Rikstrygdeverket

UHO

YS