Høringsinstanser

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk

FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Handikapforbund
Norsk Ortopedisk Forening v/Eivind Witsø
Norske Ortopediingeniørers Forening
Ortopediske Verksteders Landsforbund