Høringsinstanser

Departementene

Statsministerens kontor

Statens råd for funksjonshemmede

Rikstrygdeverket

Aetat Arbeidsdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Akademikerne

Næringslivets Hovedorganisasjon

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Arbeidsgiverforening NAVO

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Oslo kommune, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Attføringsbedriftene

Arbeidssamvirkenes Landsforening

Senter for seniorpolitikk

Arbeidssøkendes Interesseorganisasjon

Arbeidssøkerforbundet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO

Innvandrernes Landsorganisasjon

Norges Handikapforbund

Norsk Attføringsforum

Seniorforum for attføring v/Ole Fr. Fredriksen

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO

AS-3, Employment Norge

Forum for Arbeid med bistand

Forum for arbeidstrening

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede