Høringsinstanser

Aetat Arbeidsdirektoratet

African Youth in Norway

Agder bispedømmeråd

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barneombudet

Bjørgvin bispedømmeråd

Borg bispedømmeråd

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomiteen

Departementene

Det mosaiske trossamfunn i Oslo

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid

Flyktningrådet

Fremskrittspartiet

Fri rettshjelp, Oslo

Hamar bispedømmeråd

Handels- og servicenær.hovedorg.

Human Rights Service

Høyre

Innvandrernes Landsorg.

Islamic Cultural Center Norway

Islamsk kvinnegruppe Norge (IKN)

Islamsk råd

Juridisk Rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Juss-hjelpa i Midt-Norge

Juss-hjelpa i Nord-Norge

KIM c/o Utlendingsdirektoratet

Kirkens Nødhjelp

Kirkerådet,Mellomkirkelig råd, samisk kirkeråd

Kommunenes Sentralforbund

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid

Kystpartiet

Landbrukets arbeidsgiverforening

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganiasjoner

Likestillingsombudet

Menneskerettighetshuset

MIRA Ressurssenter

Møre bispedømmeråd

Nidaros bispedømmeråd

NOAS

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Norges Frikirkeråd

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges lensmannslag

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norsk Bedriftsforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Kommuneforbund

Norsk Krisesenterforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljearbeiderenes fellesammenslutning

OMOD

Oslo bispedømmeråd

Oslo Katolske Bispedømme

Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS)

Politidirektoratet

Politiembetsmennenes landsfor.

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for pakistanske barn

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Samarbeidrådet for tros- og livssynssamfunnet

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter for menneskerettigheter

Senteret mot etnisk diskr.

Senterpartiet

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

Statens helsetilsyn

Statistisk sentralbyrå

Stavanger Bispedømmekontor

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd

UNCHR Stockholm

Universitetet i Oslo

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Utenlandsforum

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Venstre

World Islamic Mission

Yrkesorg. Sentralforbund

.