Høringsinstanser

Kommuner (utvalg) 
Fylkeskommunene 
Kommunenes sentralforbund 
Funksjonshemmedes organisasjoner 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 
Norsk pensjonistforbund 
Statens råd for funksjonshemmede 
Statens seniorråd 
Finansdepartementet 
Justisdepartementet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Moderniseringsdepartementet 
Utenriksdepartementet 
Fylkesmennene