Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Høringsuttalelsene finnes i PDF- format.

Følgende høringsinstanser har merknader:

ADHD-foreningen
Akershus fylkeskommune, vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3
Aust-Agder fylkeskommune, vedlegg 1
Aust-Agder fylkeskommune, eldrerådet
Bardu kommune
Bergen kommune, vedlegg 1og vedlegg 2
Bokn kommune
Brønnøy kommunale råd for funksjonshemmede
Buskerud fylkeskommune, vedlegg 1
Buskerud fylkeskommune, brev2
Cerebral Parese-foreningen
FNDB, Foreningen Norges Døvblinde
Fauske kommune, vedlegg 1
Fet kommune, vedlegg 1 og vedlegg 2
Foreningen for gynekologisk kreftrammede
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkeseldrerådene, Kontaktutvalget
Fylkeseldrerådene i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, Kontaktutvalget
Fylkesmannen i Aust-Agder, vedlegg 1
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, vedlegg 1
Fylkesmannen i Oppland, vedlegg 1
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, vedlegg 1
Fylkesmannen i Vest-Agder, vedlegg 1
Fylkesmannen i Vestfold, vedlegg 1
Halden kommune, Råd for funksjonshemmede
Hedmark fylkeskommunes eldreråd
Hedmark fylkeskommune, vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3
Helse- og omsorgsdepartementet
Hemnes kommune
Hobøl kommune, vedlegg 1
Hol kommune
Hordaland fylkeskommune, vedlegg 1 og vedlegg 2
Hordaland fylkeskommune, Rådet for funksjonshemma i Hordaland
Hørselshemmedes Landsforbund, vedlegg 1
Hå kommune
Inderøy kommune, Rådet for funksjonshemmede
Justisdepartementet
KABB Kristent Arbeid blant Blinde og Svaksynte, vedlegg 1
Kristiansand kommune, vedlegg 1
KS
Landsforbundet for kombinert Syns- og hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)
Landsforbundet for synshemmede, vedlegg 1
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Lenvik kommune, vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3
Lierne kommune, Rådet for funksjonshemmede
Lom kommune
Lørenskog kommune, vedlegg 1
Nannestad kommune, vedlegg 1
NFA
Nittedal kommune
Nittedal kommune, Eldrerådet, vedlegg 1
Nord-Aurdal kommune, vedlegg 1
Nordland fylkeskommune, Rådet for funksjonshemmede
Nordland fylkeskommune, vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3
Nore og Uvdal kommune, vedlegg 1
Norges Handikapforbund, Ullensaker
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Revmatikerforbund
Nøtterøy kommune, vedlegg 1 og vedlegg 2
Marfanforeningen
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke, vedlegg 1
Nord-Trøndelag fylkeskommune, vedlegg 1
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norsk Craniofacial Forening, vedlegg 1
Norsk Forening for Angelmanns syndrom
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Psoriasisforbund
Odda kommune
Oppland fylkeskommune, vedlegg 1
Oslo kommune, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, vedlegg 1
Oslo kommune, Rådet for funksjonshemmede, vedlegg 1
Oslo kommune, Det sentrale eldreråd
Prader Willy Syndrom Foreningen
Rogaland fylkeskommune, Fylkesutvalget
Rælingen kommune, Rådet for funksjonshemmede
Samnanger kommune
Skaun kommune
Ski kommune
Ski kommune, Kultur- og opplæringsetaten, vedlegg 1
Skien kommunale råd for funksjonshemmede
Sogn og Fjordane fylkeskommune, vedlegg 1
Stange kommune
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Eldrerådet
Telemark fylkeskommune, vedlegg 1
Telemark fylkeskommune, Hovedutval for kultur og identitet
Trafikk- og Ulykkesskaddes Landsforbund, vedlegg 1
Troms fylkeskommune, vedlegg 1 og vedlegg 2
Tysnes kommune, vedlegg 1
Tønsberg kommune, vedlegg 1
Tønsberg eldreråd
Vest-Agder fylkeskommune, vedlegg 1
Vest-Agder fylkeseldreråd, vedlegg 1
Vestfold fylkeskommune, vedlegg 1
Vestlandske Blindeforbund,vedlegg 1
Vestre Toten kommune, vedlegg 1, vedlegg 2og vedlegg 3 samt tilleggsuttalelse fra RFF
Østfold fylkeskommune
Østre Toten kommune, vedlegg 1


Følgende høringsinstanser har ingen merknader:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Kommunal- og regionaldepartementet
Moderniseringsdepartementet
Utenriksdepartementet

Til toppen