Høringsinstanser

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barneombudet

Biskopene

Datatilsynet

Den norsk dommerforening

Den norske advokatforening

Departementene

Det norske Arbeiderparti

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktningrådet

Fremskrittspartiet

HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon)

Høyres hovedorganisasjon

Innvandrernes Landsorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss, Innvandrergruppa

Jussformidlingen

Kirkerådet

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Landbrukets arbeidsgiverforening

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillingsombudet

Mira Ressurssenter

NOAS

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges lensmannslag

Norges Rederiforbund

Norsk Folkehjelp

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD

Politidirektoratet

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for pakistanske barn

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter for menneskerettigheter

Senter mot etnisk diskriminering

Senterpartiets hovedorganisasjon

Sosialistisk Venstreparti

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

UNHCR, Stockholm

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Utenlandsforum

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Venstre

YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)

Deres ref

Vår ref

200601085-/SJG

Dato

09.02.2006