Høringsinstanser

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Adressater:

Statsministerens kontor

Finansdepartementet
v/Skattelovavdelingen

Nærings- og handelsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
v/Statsforvaltningsavdelingen

Datatilsynet
/Astrid Flesland

Norvald Mo
Fellesforbundet

Kathrine Rygh Monsen
PARAT

Dag Kemp
NITO

Nina Sverdrup Svendsen
Akademikerne

Nina Melsom
Næringslivets Hovedorganisasjon

Erling M. Erstad
Maskinentrepenørenes Forbund

Prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”
v/Arne Slettebøe
Byggenæringens Landsforening

KS

NAVO

UNIO