Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Barneombudet
 • Biskopene
 • Bjerke videregående skole
 • Bredtvedt videregående skole
 • Datatilsynet
 • Den norsk dommerforening
 • Den norske advokatforening
 • Den norske ambassade i Islamabad
 • Den norske ambassade i Rabat
 • Den norske ambassade i Tunis
 • Den norske Helsingforskomiteen
 • Departementene
 • Det mosaiske trossamfunn i Oslo
 • Det norske Arbeiderparti
 • Elvebakken videregående skole
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Fremskrittspartiet
 • Hellerud videregående skole
 • HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon)
 • Human Rights Service
 • Høyres hovedorganisasjon
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Islamic Cultural Center Norway
 • Islamsk råd
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss, Innvandrergruppa
 • Jussformidlingen
 • Kirkens nødhjelp
 • Kirkerådet
 • Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, samisk kirkeråd
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Krisesenter for kvinner i Bergen
 • Krisesentersekretariatet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Interkulturelt Arbeid
 • KS (Kommunenes Sentralforbund)
 • Landbrukets arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Likestillingsombudet
 • MiRa Ressurssenter
 • NAV
 • NOAS
 • Norges Ingeniørorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges lensmannslag
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Norsk Kvinners Sanitetsforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • OMOD
 • ORKIS
 • Oslo Katolske Bispedømme
 • Oslo VO Rosenhof
 • Politidirektoratet
 • Politiembetsmennenes Landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Primærmedisinsk verksted
 • Quo Vadis
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Ressurssenter for pakistanske barn
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • Senter for menneskerettigheter
 • Senter mot etnisk diskriminering
 • Senter mot etnisk diskriminering
 • Senterpartiets hovedorganisasjon
 • Sogn videregående skole
 • SOS Rasisme
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • SSB
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Stovner videregående skole
 • UiO
 • UNHCR, Stockholm
 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
 • Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
 • Utenlandsforum
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Utvalgte politidistrikter
 • Venstre
 • World Islamic Mission
 • YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)