Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Handels- og servicenæringens
 • Hovedorganisasjon
 • Justis- og politidepartementet
 • Konkursrådet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund