Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Barneombudet
 • Biskopene
 • Datatilsynet
 • Den norsk dommerforening
 • Den norske advokatforening
 • Departementene
 • Det norske Arbeiderparti
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Fremskrittspartiet
 • HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon)
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høyres hovedorganisasjon
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Islamsk Råd
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss, Innvandrergruppa
 • Jussformidlingen
 • Kirkerådet
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Kristelig Folkeparti
 • Landbrukets arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Mira Ressurssenter
 • NOAS
 • Norges Ingeniørorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges lensmannslag
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Politidirektoratet
 • Politiembetsmennenes Landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • Senter for menneskerettigheter
 • Senterpartiets hovedorganisasjon
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • UNHCR, Stockholm
 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
 • Utenlandsforum
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Venstre
 • YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund).