Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidernes opplysningsforbund i Norge
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Arbeidstilsynet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Hotell- og Restaurantarbeiderforbund
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunalansattes Fellesorganisasjon
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk kommuneforbund
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Petroleumstilsynet
 • Privatansattes Fellesorganisasjon
 • Professor Henning Jakhelln; Universitetet i Oslo
 • Professor Stein Evju; Universitetet i Oslo
 • Regjeringsadvokaten
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Unio
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund