Høringsinstanser

 • Statsministerens kontor
 • Departementene
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Arbeidsløses Forening
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Arbeidssøkendes interesseorganisasjon
 • Arbeidssøkerforbundet
 • Arbeidssøkerforbundet AFO
 • Attføringsbedriftene
 • Fellesforbundet
 • Forum for arbeid med bistand
 • Forum for arbeidstrening
 • Forum for arbeidstrening FFA
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
 • Handels- og servicenæringens hovedorg.
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge LO
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Attføringsforum
 • Norsk forening for Supported Employment
 • Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
 • Seniorforum for attføring
 • Senter for seniorpolitikk
 • Senter mot etnisk diskriminering
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • UNIO
 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS