Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforening NAVO
Byggeindustriens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Direktoratet for arbeidstilsynet
EL & IT Forbundet
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Fornyingsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
HYDRO ASA
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
NELFO
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Petroleumstilsynet
Statoil ASA
TELFO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS