Høringsinstanser

 • Departementene
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Datatilsynet
 • Den norske advokatforening
 • Det norske Arbeiderparti
 • Det norske maskinistforbund
 • Fiskebåtredernes forbund
 • Fiskeri- og havbruksnæringsens landsforening
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskesalgslagenes samarbeidsråd
 • Flyktninghjelpen
 • Fraktefartøyenes rederiforening
 • Fremskrittspartiet
 • HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon)
 • Høyres hovedorganisasjon
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystdirektoratet
 • Kystpartiet
 • Kystvaktstaben
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Maritimt Forum
 • NOAS
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges lensmannslag
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Sjømannsforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Havneforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norske Sjømatsbedrifters landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Politidirektoratet
 • Politiembetsmennenes Landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Rederienes Landsforening
 • Riksadvokaten
 • Senterpartiets hovedorganisasjon
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Venstre