Høringsinstanser

 • Adacho v/ Breivik Entrepenør
 • Adecco Norge AS
 • Akademikerne
 • Alpistar
 • Aras AS
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Arbeidstilsynet
 • Asbjørn Gullaksen Byggmester AS
 • Baltic Viking
 • Berland Bygg
 • Bero Consult
 • Bo Bra Eiendom
 • Bodø Bygg og Innredning
 • Bonar Sp zoo
 • Bygg Nor AS
 • Bygg og Himlingsmontasje AS
 • Byggeindustriens Landsforening
 • Byggmesterforretning Ivar Hopland AS
 • Bødtker Bygg
 • Carpin AS
 • Concover
 • Dar-Pol Bud
 • EL & IT Forbundet
 • Elit-bygg Assistanse AS
 • Ergane AS
 • Faberlink UAB v/ Faberlink AS
 • Fellesforbundet
 • Finansdepartementet
 • Fornyingsdepartementet
 • Global Support
 • Global Support Poland Sp Zo o c/o Global Support AS
 • Gregory Novak
 • GTB Company Ltd
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Harald Kapstad AS
 • HYDRO ASA
 • Håndverksformidling – Handymen4hire AS
 • Icopal Tak Vest AS
 • Intermont AS
 • INTERMUNDIA SP. Z.O.O
 • Jappar AS
 • Jobbservice
 • JSC Litnomus c/o Adv Tormod Torvanger Thommessen Krefting Greve Lund AS
 • Jurek Was
 • Justis- og politidepartementet
 • Kjell Nordhagen AS
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lønøy Tjong Technologies AS
 • Mabud Przedsiebiostwo Budowlane (Krzysztof Madalinski) c/o Helgeland Betong
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Midcon Consulting Norway LTD
 • Murbet v/Haslestad Regnskap AS
 • Mur-Tek AS
 • NELFO
 • Ness Blikkmontasje AS
 • Nilsen & Andersen Byggefirma AS
 • NO-PO AS
 • Norges Rederiforbund
 • NORPO AS/TCG Personell
 • Norsk Industri
 • Norwegian West Services LTD/ Bra Invest AS
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Orion Prosjekt
 • Osaühing Proff International
 • Osebrogruppen AS
 • OÜ BSTF Balticum
 • OÜ Merlinder/OÜ Randlen c/o Bodø Bygg og Innredning
 • P.U.H. Proffessional Polish Workers
 • Petroleumstilsynet
 • Plan-Evo Int/AS Rønvik Farvehandel
 • PNS Zp Zo o
 • Polakkformidling AS
 • Polinor v/Håvard Sandum
 • PPN Consulting Sp Zoo
 • Pro Aktive Coating AS
 • Proffjobb AS
 • PROTEAM EUROPA AS
 • Rasmussen Montasje
 • Rivertown Retur, c/o Murmester Mørkedal (oppdragsgiver)
 • RÅ – Bygg AS
 • Sameiet Skau Atrium
 • ScanCon Gruppen Nygaard Adm. ApS
 • SCC, Service, Crew & Consultation Sp. z.o.o.
 • SCLatnor v/ Svein Johannessen
 • SIA PK Serviss v/Haslestad Regnskap
 • Sirdal Handlaft AS
 • Sotra Protection
 • STAKS Stein Varmo
 • Statoil ASA
 • Target Marketing AS
 • Team East Consulting
 • TELFO
 • Top Tinder OÜ c/o Vedlikehold og Tak LTD v/ Torstein Bye
 • TranGroup LLC c/o Econpartner AS
 • Transpar
 • Tregården Eiendom AS
 • Tricir AS
 • Trio Montasje & Utleie AS
 • Tørset Bygg AS
 • Unio
 • Uniprotect AS
 • Vest Consulting
 • World Resourse People/World Rent People
 • Wrobis S.A
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS