Høringsinstanser

 • Advokatfirmaet Arntzen de Besche
 • Advokatfirmaet Bugge Arentz-Hansen og Rasmussen
 • Advokatfirmaet Selmer
 • Advokatfirmaet Thommessen, Krefting, Greve Lund
 • Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye og Bech
 • Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • Akademikerne
 • Aksjonærforeningen i Norge
 • ALT
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsretten
 • Barne-og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsdemokratinemnda
 • Bedriftsforbundet
 • Coop Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • Finansdepartementet
 • Finansforbundet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Forbrukerrådet Oslo
 • Forbrukersamvirkets Lederforbund
 • Forsvarsdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kultur- og kirkedepartementet
 • KS
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landbrukssamvirkets felleskontor
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Miljøverndepartementet
 • NITO
 • Norges Juristforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Presseforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
 • Nærings-og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Regjeringsadvokaten
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak
 • UiO, Institutt for offentlig rett v/professor Henning Jakhelln
 • UiO, Juridisk fakultet
 • UNIO
 • Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet
 • Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS