·         &n..." /> ·         &n..." />

Høringsinstanser

·                 Akademikerne

·                 Arbeids- og velferdsdirektoratet

·                 Arbeidsgiverforeningen Spekter

·                 Datatilsynet

·                 Den norske advokatforening

·                 Den norske Dommerforening

·                 Den norske lægeforening 

·                 Departementene og Statsministerens kontor

·                 Finansforbundet

·                 Finansnæringens Hovedorganisasjon

·                 Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

·                 KS

·                 Landsorganisasjonen i Norge (LO)

·                 Norsk Kiropraktor Forening

·                 Norsk Psykologforening

·                 Norske fysioterapeuters forbund

·                 Næringslivets hovedorganisasjon

·                 Pensjonstrygden for sjømenn

·                 Politidirektoratet

·                 Regjeringsadvokaten

·                 Riksrevisjonen

·                 Stortingest ombudsmann for forvaltningen

·                 Skattedirektoratet

·                 Sosial- og helsedirektoratet

·                 Statens helsetilsyn

·                 Statens innkrevingssentral

·                 Statens Pensjonskasse

·                 Statistisk sentralbyrå

·                 Sparebankforeningen i Norge

·                 Trygderetten

·                 Unio

·                 Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

·                 Økokrim

·                 KLP