Høringsinstanser

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets militære organisasjon

 • Forsvarsbygg

 • Forsvarsdepartementet

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Landsorganisasjonen

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • NITO

 • Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

 • Petroleumstilsynet

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund