Høringsinstanser

 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Unio
 • Akademikerne
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • KS
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Attføringsbedriftene
 • Arbeidssamvirkenes landsforening
 • Forum for Arbeid med bistand
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner
 • Attføringssenteret i Rauland
 • Hernes Institutt
 • Rådet for psykisk helse
 • Senter for seniorpolitikk