Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • ALT
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Bedriftsforbundet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Forbrukersamvirkets Lederforbund
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Institutt for offentlig rett v/professor Henning Jakhelln
 • Institutt for privatrett v/ professor Stein Evju
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Norges Apotekerforening  NAF
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon  NHO
 • Olje- og energikartellet 
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmeklingsmannen
 • Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statsministerens kontor
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Unio
 • Universitet i Oslo
 • Universitetet i Oslo
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS