Høringsinstanser

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Kystdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Fraktefartøyenes rederiforening
 • Fraktefartøyenes arbeidsgiverforening
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
 • KS (Kommunenes sentralforbund)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Rederiforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Rederienes Landsforening
 • Sjømannsorganisasjonene i Norge
 • - Norsk Sjøoffisersforbund
  - Det norske maskinistforbund
  - Norsk Sjømannsforbund
 • Yrkesorganisasjonenes fellesforbund