Høringsinstanser

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunene
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sivilombudsmannen
Sosial- og helsedirektoratet
.