Høyringsinstansar

 

 • Akademikerne
 • Direktorat for arbeidstilsynet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsmiljøskaddes landsforening
 • Befalets fellesorganisasjon
 • Datatilsynet
 • Den norske Advokatforening
 • Den norske Lægeforening
 • Den norske Revisorforening
 • Departementene
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Finansforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • FN-veteranenes Landsforbund
 • Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Kredittilsynet
 • Kreftregisteret
 • Landsforeningen for trafikkskadde
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillingsombudet
 • NAVO
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Norges Bondelag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Turbileierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk folkehjelp
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Norsk Studentunion
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Norske Siviløkonomers Forening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • Røde Kors
 • Samfunnsøkonomene
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Statens Pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Trygderetten
 • Universitets- og høgskolerådet
 • UNIO
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 • Yrkesskaddes Forbund
 • Yrkesskadeforsikringsforeningen