Høringsinstanser

 • Adecco Norge AS
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforening Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • BA-HR v / adv. Tarjei Thorkildsen
 • Drammen Slip & Verksted Elektro AS
 • El & It Forbundet
 • Eletromontaz Gdansk s.a., c/o Novum Consulting
 • Fellesforbundet
 • Finansdepartementet
 • Fornyingsdepartementet
 • Henning Jakhelln
 • HSH
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Kvina Elektro AS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • MES Sp. Z.o.o., c/o KPMG Tax AS
 • NO-PO AS
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Teknologi
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon   
 • Oljeindustriens Landsforening
 • Personalkraft LTD
 • Petroleumstilsynet
 • Polakkformidling AS
 • Proffjobb AS
 • Rederienes Landsforening RLF
 • Regjeringsadvokatembetet
 • Scan Con Administrasjon AS, v/ advokat Roald Lund Eriksen
 • SenCon AS, c/o KPMG Tax AS
 • Stein Evju
 • Time Personale, c/o KPMG Tax AS
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Vetco Aibel
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS