Høringsinstanser

Høringsinstanser

 

Samferdselsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Statens jernbanetilsyn
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Malmtrafikk AS
NSB BA
Flytoget AS
Connex Tog AS
Ofotbanen AS
Green Cargo AB
Tågåkeriet i Bergslagen AB, Sverige
Hector Rail AB, Sverige
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
LO
Akademikerne
YS
Unio
NHO
NITO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Maskinentreprenørens Forbund
Arbeidsgiverforeningen Spekter