Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kommunene

Departementene

Forslagsstillere av valglister ved sametingsvalget i 2005

Listetillitsvalgte ved sametingsvalget i 2005

Alle partier ved øvrige valg