Høringsinstanser

Kommunene

Departementene

Forslagsstillere av valglister ved sametingsvalget i 2005

Listetillitsvalgte ved sametingsvalget i 2005

Alle partier ved øvrige valg