Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidssamvirkenes landsforening
 • Attføringsbedriftene
 • Attføringssenteret i Rauland
 • Det Norske Nettverket av Fontenehus
 • Finansdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Forum for Arbeid med bistand
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Hernes Institutt
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • M.E. Nettverket i Norge
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner
 • Senter for seniorpolitikkSenter for seniorpolitikk
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund