Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Attføringsbedriftene
 • Barneombudet
 • Bedriftsforbundet
 • Datatilsynet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Forum for arbeid med bistand
 • Forum for arbeidstrening
 • Fri rettshjelp, Oslo
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Husbanken
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Institutt for menneskerettigheter
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens bymisjon
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • Landets pasientombud
 • Landsorganisasjonen Norge (LO)
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Mangfold i arbeidslivet
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Attføringsforum
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Rettspolitisk forening
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Senter for seniorpolitikk
 • Skattedirektoratet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens pensjonskasse
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utlendingsdirektoratet
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)