Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser og Norske Pensjonskassers Forening
 • Den norske aktuarforening
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • HSH
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kredittilsynet
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Sparebankforeningen
 • Statens Pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund