Høringsinstanser

Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser og Norske Pensjonskassers Forening
 • Den norske aktuarforening
 • Departementene og Statsministeren kontor
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • HSH
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kredittilsynet
 • KS
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Bondelag
 • Norges Bygdekvinnelag
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Pensjon AS
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Pensjoistpartiet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sparebankforeningen
 • Statens Pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund