Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Den norske aktuarforening
 • Departementene
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Forsvarets pensjonistforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • HSH
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kredittilsynet
 • KS
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO Kommune
 • LO Stat
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norsk Pensjon AS
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Oslo kommune
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonistpartiet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Sametinget
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sparebankforeningen
 • Statens Pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Styret i Pensjonsordning for apotekvirksomhet
 • Styret i Pensjonsordning for sykepleiere
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund